Coraz częściej Klienci reklamowi wybierają prasę!

Prasa to drugie pod względem przychodów (po telewizji) medium reklamowe w Polsce. Od 2002 roku obserwujemy stały, dynamiczny wzrost wpływów reklamowych w prasie.
W ciągu ostatnich trzech lat wpływy reklamowe w prasie rosły znacznie bardziej dynamicznie niż w pozostałych mediach, co świadczy o wzroście znaczenia prasy na rynku reklamy. Wzrost roli prasy na rynku reklamy ilustruje stale rosnący udział tego medium w całościowych wydatkach na media. W 2004 roku już niemal co trzecia złotówka z budżetów reklamowych wydana była w prasie!

pobierz plik PDF [171 KB] drukuj artykuł poprzedni następny